Warning: unlink(/home/novaisgu/public_html/wp-content/plugins/redux-framework/ReduxCore/inc/fields/typography/googlefonts.php): Permission denied in /home/novaisgu/public_html/wp-content/plugins/redux-framework/ReduxCore/inc/fields/typography/field_typography.php on line 945

Nova Risk Yönetimi

info@novaisguvenligi.com  (0 216) 352 50 44
 • Bizi Takip Edin :

OSGB Hisip Gönüllü Katılımcısı

OSGB HİSİP Gönüllü Katılımcısı:

Hedefi aşağıda açıklanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu projesinde NOVA RİSK YÖNETİMİ katkı sağlamak üzere gönüllü katılımcı olarak yer almaktadır.

Proje kapsamında şu ana kadar iki ayrı tarih aralığında toplam 10 gün olmak üzere Bakanlık yetkililerini misafir eden NOVA RİSK YÖNETİMİ hem sürekli iyileştirme taahhüdüne karşılık hizmet sunum kalitesini iyileştirmekte hem de her türlü deneyim, bilgi birikimi ve özgün çözümlerini yetkililerle paylaşmaktadır.

OSGB Hisip ile;

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin bir standart çerçevesinde verilmesi,
 • İşyerlerinde sürdürülebilir bir İSG hizmeti anlayışının sağlanması, hedeflenmiştir.

Projenin Beklenen Sonuçları / Çıktıları:

OSGB Hisip sonunda;

 • Yetkilendirilen OSGB’lerden seçilen örneklem küme üzerinde uygulanacak pilot uygulama ile genel standartların oluşturulması ve rehberlerin hazırlanması,
 • Maden ve inşaat sektörlerinde yapılacak çalışmalar ile bu sektörde daha sonra yapılacak çalışmalara uygulama örneğinin ortaya koyulması,
 • Pilot uygulamalar sonucu hazırlanan rehber ve dokümanlar ile diğer OSGB’lere eğitimler düzenlenerek ülke genelinde, İSG hizmetleri alanında, kalite standardının yakalanması,
 • OSGB yapılanmasının kurumsallaşması,
 • İSG Hizmetlerinin yönetimi konusunda OSGB’lerin bilgi ve beceri kazanımının arttırılması,
 • Maden ve inşaat sektörü gibi ölümlü kazaların çok olduğu sektörlerde İSG hizmeti sunan birimlere örnek hizmet modeli geliştirilmesi,
 • OSGB’lerden hizmet alan işyerlerinin doğru ve çözümcü bir yaklaşıma sahip hizmete ulaşabilmesi,
 • İSG hizmeti sunan birimlerin kullanabileceği rehber, doküman ve hizmet standardı gibi çıktı ve sonuçlara ulaşılacaktır.

"İş güvenliğini kaza sonucu tanımayın, bizimle tanışın!"

Top