itaki Yorum yapılmamış

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programlarına Yasal Zorunluluk Öncesi Son Dönem Kayıtları Başladı.

İşveren ve işveren vekillerinin ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmeleri için Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına kayıtlar internet ortamında 23 Ocak – 10 Şubat 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde yapılacaktır.

Ders kitabının ve program sonunda tamamlama belgesinin temin edilmesi süreçlerinde 81 ildeki Anadolu Üniversitesi AÖF büroları hizmet verecektir.

İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP (http://isgkatip.csgb.gov.tr) veri tabanına internet üzerinden kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

itaki Yorum yapılmamış

Yeni Nesil OSGB

NOVA Risk Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bize verdiği yetki belgesini, devletimize ve milletimize karşı aldığımız sorumluluğun belgesi olarak görmekteyiz.

Bu görevi yerine getirmek adına oluşturduğumuz iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ekibimizle ve her biri kendi alanında lider çözüm ortaklarımızla, “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” nün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı ve hayatımızın her alanında uygulamayı kendimize görev edindik.

itaki Yorum yapılmamış

MYK’dan kamuoyuna duyuru

MYK tarafından yayınlanan aşağıdaki duyuruyu NOVA Risk Yönetimi olarak dikkatinize sunmak isteriz:

KAMUOYUNA DUYURU

Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince Bakanlığımızın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan 40 meslekte 26/05/2016 tarihinden itibaren belge zorunluluğuna ilişkin hükümler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanlarla ilgili olarak istihdam sorunu yaşanmaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla belge zorunluluğunun ertelenmesine ilişkin birtakım çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarımızla yapılan değerlendirmelerde ertelemeye ihtiyaç olmadığı ancak 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak denetim ve Bakanlık faaliyetlerinde belge zorunluluğuna ilişkin rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Sayın Bakanımız Süleyman SOYLU tarafından 1 Temmuz 2016 tarihinde yapılan basın toplantısında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin herhangi bir ertelemenin yapılmayacağı, bu süreçte bilgilendirici, yönlendirici ve uyum sağlayıcı bir yaklaşım sergileneceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, işverenlerin ve çalışanların herhangi bir mağduriyete maruz kalmaması için yürütülmekte olan sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin hızlandırılarak devam ettirilmesi için Kurumumuzca gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Konu hakkında tüm yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarımıza iletilen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.